LauXanh.US do mới vào nghề nên cô còn rất bỡ ngờ. Anh đã dậy cho cô rất nhiều kĩ năng làm tình và cho cô sung sướng đến tuột đỉnh.